Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 100901.
KRS 0000284470, REGON 020570800, NIP 6161518768
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-07-11 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10065/7/959]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu lwóweckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie lwóweckim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
6 431

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działa"JEDYNKA" BUDOWY - REMONTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LWÓWECKI gmina LWÓWEK ŚLĄSKI miejscowość LWÓWEK ŚLĄSKI
2.Adresmiejscowość LWÓWEK ŚLĄSKI ulica RZECZNA nr domu 1 kod pocztowy 59-600 poczta LWÓWEK ŚLĄSKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki31.05.2007 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 4352/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W LWÓWKU ŚŁĄSKIM PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 29/2, NOTARIUSZ RYSZARD DANEL; 02.07.2007 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 5468/2007, KANCELARIA NOTARIALNA W LWÓWKU ŚŁĄSKIM PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO 29/2, NOTARIUSZ RYSZARD DANEL;

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"LWÓWECKA JEDYNKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON231132895
4.Numer KRS0000124462 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB OSOBA PRZEZ NIEGO UPOWAŻNIONA NOTARIALNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE, BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOJEWSKI
2.ImionaPRZEMYSŁAW GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH.

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW.

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 BUDOWNICTWO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW PRZEZNACZENIA OSOBISTEGO I UŻYTKU DOMOWEGO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI.

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 PROWADZENIE HOTELI I RESTAURACJI

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 0 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIENIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B OBRÓT WIERZYTELNOŚCIAMI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z OBRÓT KWALIFIKOWANYM MATERIAŁEM SIEWNYM

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 2 ZAKŁADANIE I PROWADZENIE SKLEPÓW INTERNETOWYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z USŁUGI INFORMATYCZNE

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DORADZTWO FINANSOWO-KSIĘGOWE