Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 101253.
KRS 0000087923, REGON 273359620, NIP 6271953904
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-04-24 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14945/7/510]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Eureka sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"KREDYT-EKSPRES" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"EUREKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"