XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 101327.
KRS 0000197857, REGON 015672972, NIP 5252289770
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-01 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12627/7/225]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa mazowieckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie mazowieckim.

Liczba rekordów:
1 047 708

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza agencji reklamowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 73.11.Z (Działalność agencji reklamowych).

Liczba rekordów:
41 372

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 015672972

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 015672972 NIP 5252289770

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"GRAFICON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON016445184
4.Numer KRS0000082819 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJUSZKIEWICZ
2.ImionaJACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 34.000,00 ZŁOTYCH

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2005 - 31.12.2005

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 25.05.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.2006

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2005 - 31.12.2005

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2006 - 31.12.2006

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2005 - 31.12.2005

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2006 - 31.12.2006