Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 101521.
KRS 0000279337, REGON 340310036, NIP 8792518276
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-05-17 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4924/7/460]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 340310036 NIP 8792518276

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNECKS INVEST AKTIEBOLAG

5.Udziały posiadane przez wspólnika98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499000,00

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ