Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 101997.
KRS 0000056683, REGON 000503959, NIP 7390304319
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-16 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7569/7/558]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bank Spółdzielczy w Olsztynku sprawozdanie finansowe

W dniu 11 lipca 2007 r. dokonano wpisu nr 9 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Dane podmiotu pierwszego działu KRS, rubryk Organ nadzoru oraz Przedstawiciele drugiego działu KRS oraz rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!