Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Przedsiębiorstwa państwowe

Pozycja 102154.
KRS 0000153497, REGON 850008905, NIP 8730007473
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-02-28 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6964/7/886]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Przejrzyj dokumenty opublikowane przez ten podmiot w Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Zakład Przemysłu Drzewnego "Rudy" w Tarnowie w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2007.07.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuBULWAN

WPISAĆ

2.Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuWOŹNIAK

WYKREŚLIĆ

3.Imiona osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuJAN

WPISAĆ

3.Imiona osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuKRZYSZTOF

WYKREŚLIĆ

4.Numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu(ukryty)

WPISAĆ

4.Numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu(ukryty)