V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 10699.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 2723/06
[BM-10188/2007]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 2723/06 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Lucynie Joannie Włodarczyk, z domu Wacławskiej, zmarłej dnia 17 maja 1988 r., ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Siedleckiej 1/15 m. 17. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!