Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 128027.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-11-22 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13756/7/959]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu parczewskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie parczewskim (woj. lubelskie).

Liczba rekordów:
7 166

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza kopalni węgla brunatnego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 05.20.Z (Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)).

Liczba rekordów:
5

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 120240429 NIP 6792888055

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu24.06.2007 R. ZM.: § 16 26.06.2007 R. DOD. W § 32 UST. 25.

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WYKREŚLIĆ

1.Nazwa organuMINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

WPISAĆ

1.Nazwa organuMINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoLEWANDOWSKI
2.ImionaHENRYK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI

WPISAĆ

2

1.NazwiskoBUDA
2.ImionaPIOTR MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ ZARZĄDU FUNDACJI

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUDA
2.ImionaPIOTR MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW, TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU TRAMWAJOWEGO

WPISAĆ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA ORAZ PROWADZENIE OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH TURYSTYKI I MIEJSC KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy35 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH ORAZ TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO