XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 172656.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-21 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27338/7/6]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Warszawa

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON z siedzibą w mieście Warszawa (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
419 634

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm deweloperskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrze REGON, dla których kod PKD 2007 to 41.10.Z (Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków).

Liczba rekordów:
30 288

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.10.11 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaMELANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaTJL PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MARSZAŁKOWSKA nr domu 62 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-545 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BUKOWIŃSKA nr domu 26C nr lokalu 15 kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki25.09.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 5842/2007, PRZED TADEUSZEM SOJKĄ NOTARIUSZEM W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA 11/3; ZMIANA: § 2; § 6; § 9; § 20 SKREŚLONO: § 22; DODANO: § 27.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMIKUSZEWSKI
2.ImionaJERZY LEON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500,00 ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 21 Z DRUKOWANIE GAZET

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 23 Z INTROLIGATORSTWO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 12 Z WYDAWANIE GAZET

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ WYSPECJALIZOWANA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

WPISAĆ

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy21 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 12 Z WYDAWANIE GAZET

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 21 Z DRUKOWANIE GAZET

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 23 Z INTROLIGATORSTWO

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ VIDEO

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 C TRANSMISJA DANYCH

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 HOTELE I RESTAURACJE

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 41 Z TYNKOWANIE

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 43 WYKŁADANIE PODŁÓG I ŚCIAN

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 44 MALOWANIE I SZKLENIE

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA