Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 196429.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-15 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/23358/7/364]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Poznań

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Poznań (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
110 377

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza biur inżynierskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 71.12.Z (Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne).

Liczba rekordów:
56 069

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.05 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.11.2007 R., REP. A NR 11020/2007, NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO: § 7, § 9 I § 17.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSMYRAK
2.ImionaKAZIMIERZ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHADYŃSKI
2.ImionaADAM LEONARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000,00 ZŁ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBILIŃSKI
2.ImionaARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHALAT
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBILIŃSKI
2.ImionaARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 10 A GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 10 B GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 40 Z PRODUKCJA SOLI

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy33 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 TELEKOMUNIKACJA

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

42

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA

43

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

44

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

45

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WPISAĆ

46

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

47

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy02 01 A GOSPODARKA LEŚNA

48

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 30 Z WYDOBYWANIE, WZBOGACANIE I BRYKIETOWANIE TORFU

49

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 20 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z EKSPLOATACJĄ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO

50

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy12 00 Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU

51

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA

52

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 12 Z WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU I KREDY

53

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 13 Z WYDOBYWANIE ŁUPKÓW

54

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU

55

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 22 Z WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU

56

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy14 30 A WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO, Z WYŁĄCZENIEM SIARKONOŚNYCH

57

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy23 20 B PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ

58

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH

59

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

60

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA

61

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

62

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH

63

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

64

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY

65

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy28 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ

66

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 11 A PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

67

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH

68

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 12 Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREK

69

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 13 Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW

70

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH

71

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH, Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

72

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

73

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA

74

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 10 A PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

75

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

76

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

77

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ

78

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 30 Z PRODUKCJA IZOLOWANYCH DRUTÓW I PRZEWODÓW

79

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

80

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 10 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM

81

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE

82

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

83

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

84

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

85

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

86

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 22 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

87

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

88

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

89

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

90

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY

91

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE

92

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

93

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

94

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH

95

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

96

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH

97

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH

98

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

99

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

100

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

101

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH

102

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH

103

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI

104

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

105

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH

106

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH

107

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH

108

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH

109

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

110

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

111

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ

112

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

113

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

114

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

115

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH

116

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

117

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA

118

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

119

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

120

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

121

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

122

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK

123

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

124

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

125

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

126

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH

127

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

128

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

129

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

130

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH

131

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK O ZIEMI

132

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

133

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH

134

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH

135

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

136

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

137

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO

138

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNA, POSZUKIWAWCZO-ROZPOZNAWCZA

139

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

140

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

141

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

142

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW

143

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI

144

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 51 C DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW

145

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy11 10 B GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO