I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 4360.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-11-07 r.
Pozycja 4360.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-14 r.
[BM-3870/2007]

Plan podziału MULTIKINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Podział MULTIKINO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Spółka dzielona") zostanie dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki dzielonej, tj. oddziału Spółki dzielonej prowadzonego pod firmą "MULTIKINO Sp. z o.o. Oddział Media...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!