Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-09-26 r.
[BM-15647/2007]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu międzyrzeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie międzyrzeckim (woj. lubuskie).

Liczba rekordów:
7 510

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza gabinetów lekarskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 86.2 (Praktyka lekarska).

Liczba rekordów:
134 772

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

RNS INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została postawiona w stan likwidacji uchwałą Zgromadzenia Wspólników podjętą dnia 3 grudnia 2007 r.

Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania wszystkich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres likwidatora: Marcin Dackiewicz Doradztwo Handlowe 2002 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Likwidator
Marcin Dackiewicz