I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 28.
VIKING SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni w organizacji
[BM-15595/2007]

Stosownie do postanowień art. 326 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym ogłasza się otwarcie likwidacji VIKING Spółki Akcyjnej w organizacji z siedzibą w Gdyni oraz wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia na adres: VIKING Spółka Akcyjna w organizacji, ul. Olimpijska 5/9, 81-538...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!