I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 34.
RHB 16470
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, wpis do rejestru: 1999-02-24 r.
[BM-15636/2007]

Zarząd MOLES Spółki Akcyjnej Budownictwa Betonowo Nad i Podziemnego z siedzibą w Katowicach przy ul. Złotej 1, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 stycznia 2008 r., godz. 1000, w Katowicach przy ul. Gliwickiej 6/4, w Kancelarii Notarialnej notariusz Bożeny Górskiej-Wolnik, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!