V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 78.
SĄD REJONOWY W MYSZKOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 833/07
[BM-15606/2007]

Sąd Rejonowy w Myszkowie zawiadamia, że w I Wydziale Cywilnym, tutejszego Sądu (sygn. akt I Ns 833/07) toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Poraju, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 95/2 i 96, o łącznej pow. 0,2186 ha, na rzecz Spółdzielni Usług Rolniczych w Poraju. Wzywa się wszystkich zainteresowanych,...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!