Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 103.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-13 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16710/7/482]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm świadczących usługi wspomagające transport wodny

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.22 (Działalność usługowa wspomagająca transport wodny).

Liczba rekordów:
555

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu sierpeckiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie sierpeckim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
8 064

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 220478642 NIP 8421704369
3.Firma, pod którą spółka działa"PROMOCJA POWIATU BYTOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina BYTÓW miejscowość BYTÓW
2.Adresmiejscowość BYTÓW ulica ZAMKOWA nr domu 2 kod pocztowy 77-100 poczta BYTÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.08.2007 R., NOTARIUSZ RYSZARD ŁOGOCKI, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD ŁOGOCKI BYTÓW, REPERTORIUM A NUMER 4965/2007.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOWIAT BYTOWSKI
3.Numer PESEL lub numer REGON770983118
5.Udziały posiadane przez wspólnika77 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 77.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGMINA BYTÓW
3.Numer PESEL lub numer REGON000523838
5.Udziały posiadane przez wspólnika48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego139000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZROEDER
2.ImionaJAROMIR JACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaURBAN
2.ImionaJAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTANKIEWICZ
2.ImionaANDRZEJ JAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIECHOWSKI
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 A DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 C DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy92 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA OBEJMUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ PARKÓW REKREACYJNYCH I PLAŻ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA.

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 PROWADZENIE HOTELI I RESTAURACJI

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B ORGANIZACJA I PROWADZENIE POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA