Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 110.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-13 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/23971/7/805]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu poznańskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie poznańskim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
61 080

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza sklepów odzieżowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 47.71.Z (Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach).

Liczba rekordów:
38 892

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaRARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina LUBOŃ miejscowość LUBOŃ
2.Adresmiejscowość LUBOŃ ulica J.H. DĄBROWSKIEGO nr domu 26 B kod pocztowy 62-030 poczta LUBOŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY DNIA 26.11.2007 R. PRZED NOTARIUSZEM JOANNĄ MARIA LISIECKĄ UL. J.H. DĄBROWSKIEGO 36/2, 60-843 POZNAŃ, REP. A NR 3159/2007.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTUMASZ
2.ImionaMACIEJ RADOSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHAJDUL
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBORUTA
2.ImionaMATEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHAJDUL
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBORUTA
2.ImionaMATEUSZ FRANCISZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTUMASZ
2.ImionaMACIEJ RADOSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 22 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 12 Z WYDAWANIE GAZET

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 50 B DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 87 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA