Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 146.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-13 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/19214/7/794]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu poddębickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie poddębickim (woj. łódzkie).

Liczba rekordów:
8 946

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm świadczących usługi wspomagające transport lotniczy

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 52.23.Z (Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy).

Liczba rekordów:
1 589

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotufundacja
3.Nazwa podmiotuEUROPEJSKA FUNDACJA LUDZI DOBREJ WOLI "SERDECZNA POMOC"
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoTAK

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA
2.Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr domu 15 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu26.10.2007 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoLESICKI
2.ImionaWIESŁAW ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ FUNDACJI

2

1.NazwiskoSZLACHTA
2.ImionaJÓZEF ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

3

1.NazwiskoGOLISZ
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES D/S EDUKACJI

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCZARNECKI
2.ImionaROMAN JULIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPROMIRSKA
2.ImionaIRENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUTY
2.ImionaROMAN ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST NIESIENIE WSZECHSTRONNEJ POMOCY DLA DOBRA SPOŁECZEŃSTWA POPRZEZ PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, SPOŁECZNYCH, CHARYTATYWNYCH, HUMANITARNYCH, KULTURALNYCH, EKOLOGICZNYCH, SPORTOWO-TURYSTYCZNYCH ORAZ OCHRONY ZDROWIA I ŻYCIA NA RZECZ GODNEGO ŻYCIA JEDNOSTEK I RODZIN W SPOŁECZEŃSTWIE PONAD PODZIAŁAMI, TAKŻE W WYMIARZE MIĘDZYKULTUROWYM I MIĘDZYNARODOWYM W OPARCIU O WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE.

Rubryka 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

1

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 EDUKACJA

2

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

3

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności91 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

2.Nieodpłatna działalność statutowa według Polskiej Klasyfikacji Działalności92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM