Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

b) Spółki jawne

Pozycja 189.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-03-27 r.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/12576/7/328]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm architektonicznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 71.11.Z (Działalność w zakresie architektury).

Liczba rekordów:
25 666

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza szkół podstawowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 85.20.Z (Szkoły podstawowe).

Liczba rekordów:
15 878

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 810534170 NIP 8510110708

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica LEDNICKA nr domu 6B kod pocztowy 71-006 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica POŁUDNIOWA nr domu 15 kod pocztowy 71-001 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10 PAŹDZIERNIKA 2007 R. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI - W § 5 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO USTĘP 1 I DODANO USTĘP 2.