Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 212.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-04-24 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/24353/7/430]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa wielkopolskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie wielkopolskim.

Liczba rekordów:
547 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Poznań

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Poznań (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
110 377

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 300557259 NIP 7792308443

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica FEDRUSA nr domu 6 kod pocztowy 60-159 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica KATOWICKA nr domu 77A nr lokalu 106 kod pocztowy 61-131 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki27.11.2007 R., REP. A NR 16956/2007, NOTARIUSZ ELŻBIETA ZIELIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ELŻBIETA ZIELIŃSKA, IRENA ANTKOWIAK, UL. LIBELTA 1/3, 61-706 POZNAŃ; ZMIANA PAR. 6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 27 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA