Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 25.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-13 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25689/7/173]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z miasta Kraków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Kraków (woj. małopolskie).

Liczba rekordów:
139 983

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek komandytowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek komandytowych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
34 257

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka komandytowa
3.Firma, pod którą spółka działaQUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica MONIUSZKI nr domu 22A kod pocztowy 31-523 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.11.2007 R. ASESOR NOTARIALNY TADEUSZ CELEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA CIBY KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE UL. KREMEROWSKA 6/1 REP. A NR 8032/2007

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGALON
2.ImionaSTANISŁAW PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGUMULIŃSKI
2.ImionaROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOJNOR
2.ImionaLESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.00,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOSTKA
2.ImionaANTONI SZCZEPAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000,00 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego20.000,00 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego20.000,00 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaQUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON356694544
4.Numer KRS0000153946 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI I ROZCIĄGA SIĘ ONO NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZA - QUADRUM FOODS SP. Z O.O. REPREZENTUJE ZARZĄD W OSOBACH: 1.ANTONI KOSTKA - WICEPREZES ZARZĄDU, 2.STANISŁAW GALON - CŻŁONEK ZARZĄDU, 3.ROBERT GUMULIŃSKI - CZŁONEK ZARZĄDU, 4.LESZEK HOJNOR - PREZES ZARZĄDU. O ILE ZARZĄD BĘDZIE WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ, NATOMIAST POWYŻEJ KWOTY 25.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaQUADRUM FOODS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON356694544
4.Numer KRS0000153946 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 12 Z PRODUKCJA MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 31 Z PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 83 Z PRODUKCJA CUKRU

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 A RESTAURACJE

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ

41

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA