Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 324.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-19 r.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/12492/7/265]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Szczecin

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Szczecin (woj. zachodniopomorskie).

Liczba rekordów:
69 414

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 810942212

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 810942212 NIP 9551622676

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"ELTEK POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działa"ELTEK VALERE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21 LISTOPADA 2007 R., REP. A NR 11754/2007, NOTARIUSZ CEZARY BORYS POTAMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 2 UST. 1, - DODANO W § 4 PO PUNKCIE 11 KOLEJNE PUNKTY 12, 13, 14, 15

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaELTEK ENERGY AS

WPISAĆ

1.Nazwisko, nazwa lub firmaELTEK VALERE AS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 INFORMATYKA