Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 426.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-03-16 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31424/7/763]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu piaseczyńskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie piaseczyńskim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
37 229

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica OSIECKA nr domu 43 kod pocztowy 04-173 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 A nr lokalu 3/ B-31 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiPROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI WRAZ Z JEDNOLITYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 20.06.2007 R., NOTARIUSZ MIROSŁAWA STACHYRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻYTNIA 13 LOK. 107, DNIA 20.06.2007 R., REP-A-NR 6076/2007 ZMIANA § 3, § 5, § 7, § 9, § 20.2 DODANO § 25

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 1 HOTELE

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 40 Z BARY

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

WPISAĆ

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 30 A RESTAURACJE

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy19 30 PRODUKCJA OBUWIA

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy18 2 PRODUKCJA ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY SKÓRZANEJ

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 7 PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH I ODZIEŻY DZIANEJ

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE