Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 497.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-02-11 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16976/7/16]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa pomorskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie pomorskim.

Liczba rekordów:
324 808

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEGUT
2.ImionaJANUSZ JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ WRAZ Z DANUTA ZOFIĄ SPYŁA

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ ORAZ 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ OBJĘTYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ ŁĄCZNĄ Z DANUTĄ ZOFIĄ SPYŁA.

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSPYŁA
2.ImionaDANUTA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ ORAZ WSPÓŁWŁAŚCICIEL 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ WRAZ Z JANUSZEM JÓZEFEM LEGUTEM

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ ORAZ 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 ZŁ OBJĘTYCH WSPÓŁWŁASNOŚCIĄ ŁĄCZNĄ Z JANUSZEM JÓZEFEM LEGUT.

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYJEMSKI
2.ImionaTOMASZ ROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRZYJEMSKI
2.ImionaTOMASZ ROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE