Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 617.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-02-28 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/20234/7/804]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z województwa dolnośląskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie dolnośląskim.

Liczba rekordów:
435 358

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu ząbkowickiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie ząbkowickim (woj. dolnośląskie).

Liczba rekordów:
9 885

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON730365765

5.Udziały posiadane przez wspólnika16700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.350.000,00 ZŁ (OSIEM MILIONÓW TRZYSTA PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika21.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.550.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego8350000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego10550000,00 ZŁ