Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 674.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-07 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19420/7/713]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza producentów pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 29.10.D (Produkcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów).

Liczba rekordów:
37

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza punktów informacji turystycznej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 79.90.B (Działalność w zakresie informacji turystycznej).

Liczba rekordów:
317

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 020462133

WYKREŚLIĆ

3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE POMOCY "TĘCZOWE PRACZE"

WPISAĆ

3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE POMOCY "TĘCZOWE PRACZE" IM. BOŻENY TRYKOWSKIEJ

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu04.10.2007 R. - UCHWAŁA ZEBRANIA STOWARZYSZENIA O ZMIANIE PAR. 1

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoTRYKOWSKA
2.ImionaBOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

WPISAĆ

2

1.NazwiskoTRYKOWSKA
2.ImionaBLANKA BOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)