Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 68.
SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-13 r.
[PO.XXI NS-REJ.KRS/23899/7/554]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu śremskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie śremskim (woj. wielkopolskie).

Liczba rekordów:
8 511

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
409 680

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 300706430
3.Firma, pod którą spółka działaHENRYK RÓŻAŃSKI PLANTVET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica RATAJE nr domu 164 kod pocztowy 61-168 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.09.2007 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ MISIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM PRZY UL. SĄDOWEJ 6 REPERTORIUM A NR 11677/2007. 15.11 2007 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA CENDROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8 REPERTORIUM A NR 27693/2007 (ZMIENIONO TREŚĆ PAR. 2 I 3).

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOBCZAK
2.ImionaIRENEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI
2.ImionaHENRYK STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRÓŻAŃSKI
2.ImionaHENRYK STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 33 A PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 42 Z PRODUKCJA RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 41 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 51 Z PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 52 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 63 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

28

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

29

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA

30

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH

31

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO

32

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH

33

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI

34

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

35

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA

36

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

37

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 E DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

38

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 14 F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

39

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy85 20 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA

40

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy93 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE