Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 75.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-12-13 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21773/7/263]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm świadczących usługi ogrodnicze

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 81.30.Z (Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni).

Liczba rekordów:
11 715

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza agencji pracy tymczasowej

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 78.20.Z (Działalność agencji pracy tymczasowej).

Liczba rekordów:
2 904

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2007.12.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działa"K&P INVESTMENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica WAGONOWA nr domu 9 kod pocztowy 52-016 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki19.11.2007 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. KOMANDORSKA NR 53 LOK. 2 B - REPERTORIUM A NR 14289/2007.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOZŁOWSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPIECHOCIŃSKI
2.ImionaZBIGNIEW KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROGULSKI
2.ImionaSTEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOZŁOWSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 11 Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ

2

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 21 Z PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH

3

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy17 25 Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH

4

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH

5

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW

6

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy24 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW

7

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy37 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE

8

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

9

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

10

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy40 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

11

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW

12

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

13

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

14

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

15

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

16

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

17

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

18

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

19

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

20

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

21

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

22

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy90 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI

23

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI

24

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy51 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW

25

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

26

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE

27

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA