V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 9202.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE, XVI WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: XVI Ns 392/08
[BM-8741/2008]

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt XVI Ns 392/08 toczy się postępowanie z wniosku Mieczysława Lewandowskiego o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Petyhorskiej 12, o powierzchni 335 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 91 w obrębie...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!