Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 129187.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-22 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/2836/8/343]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza stowarzyszeń

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich stowarzyszeń zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
71 783

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu brzeskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie brzeskim (woj. opolskie).

Liczba rekordów:
12 855

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2008.07.24 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoGRUSZCZYK
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoWRONA
2.ImionaALOJZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1.NazwiskoCHODACKI
2.ImionaMARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

4

Dla pozycji:

1.NazwiskoZAIK
2.ImionaGINTER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

WYKREŚLIĆ

5

Dla pozycji:

1.NazwiskoGOLDBERG
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES - NACZELNIK

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

WYKREŚLIĆ

6

1.NazwiskoIBROM
2.ImionaJÓZEF MAKSYMILIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

7

1.NazwiskoBEIER
2.ImionaDARIUSZ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

WPISAĆ

8

1.NazwiskoWRONA
2.ImionaWOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymGOSPODARZ

9

1.NazwiskoSTYRCZULA
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZ-CA NACZELNIKA

10

1.NazwiskoWAWOCZNY
2.ImionaAGNIESZKA BEATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

11

1.NazwiskoSKORUPA
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymNACZELNIK

12

1.NazwiskoROJCZYK
2.ImionaMONIKA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ