Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 143450.
KRS 0000212121, REGON 932992431, NIP 8942792867
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-07-07 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11442/8/592]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Apix sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2008.08.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZUBER
2.ImionaHENRYK KAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.400,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPISARSKI
2.ImionaRYSZARD GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJTASZEK
2.ImionaRYSZARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.300,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TRZY TYSIĄCE TRZYSTA) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE