Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12919.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-05-12 r.
[BM-12510/2008]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza organizatorów wydarzeń sportowych i indywidualnych sportowców

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 93.19.Z (Pozostała działalność związana ze sportem).

Liczba rekordów:
9 777

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza zegarmistrzów i serwisów jubilerskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 95.25.Z (Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii).

Liczba rekordów:
1 532

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 8/2008 z dnia 29 września 2008 r. ELMAN Sp. z o.o. w Elblągu postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki wynoszący 6.840.000 zł (słownie: sześć milionów osiemset czterdzieści tysięcy złotych) o kwotę 2.000.000 zł, tj. do kwoty 4.840.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset czterdzieści tysięcy...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!