V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12966.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-PÓŁNOC W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 429/08
[BM-12558/2008]

W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, II Wydział Cywilny, pod sygn. akt II Ns 429/08 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Reginy Woźnicy z udziałem Skarbu Państwa - Prezydenta m.st. Warszawy o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Woźnicy, zmarłej w dniu 6 lipca 2001 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej przy ul....

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!