V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 12983.
SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 200/08
[BM-12506/2008]

Przed Sądem Rejonowym w Skierniewicach toczy się sprawa z wniosku Barbary Wieczorek o stwierdzenie, iż nabyła ona z dniem 31 marca 2000 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w Skierniewicach przy ul. Jodłowej 33, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr. ewidencyjnym 598, o pow. 0,0736 ha, opisanej na mapie zaewidencjonowanej w...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!