Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych w latach 2017-2019

Postępowania upadłościowe. Raport 2020

Postępowania upadłościowe. Raport 2020 to pierwsze wydanie naszej cyklicznej publikacji dotyczącej postępowań upadłościowych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowanej na podstawie Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań upadłościowych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i upadłości konsumenckich w latach 2017-2019
  • Listę największych bankructw w polskim biznesie w 2019 r.
  • Profile niewypłacalnych dłużników
  • Informacje o aktywności sędziów i syndyków w postępowaniach upadłościowych

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 12989.
SĄD REJONOWY W LIPNIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 326/08
[BM-12475/2008]

W Sądzie Rejonowym w Lipnie pod sygnaturą I Ns 326/08 toczy się postępowanie z wniosku Bogumiły Lulińskiej-Chylińskiej z udziałem Władysławy Ciesielskiej o nabycie na podstawie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych własności nieruchomości rolnej o powierzchni 0,06 ha położonej we wsi Żagno, gmina Skępe, numer działki 150, numer jednostki rejestrowej G 51, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swe prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd dokona uwłaszczenia, jeśli zostanie ono udowodnione.