Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 178620.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-28 r.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/7439/8/497]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm i instytucji z powiatu żnińskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie żnińskim (woj. kujawsko-pomorskie).

Liczba rekordów:
8 721

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza przewoźników drogowych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 49.41.Z (Transport drogowy towarów).

Liczba rekordów:
146 776

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2008.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 340439066 NIP 9671285891

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŻNIŃSKI gmina BARCIN miejscowość BIELAWY

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość BYDGOSZCZ ulica ZBRACHLIŃSKA nr domu 73 kod pocztowy 85-569 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość BIELAWY nr domu 55 kod pocztowy 88-192 poczta PIECHCIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiZMIANA § 7 I § 9 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.06.2008 R., PRZED NOTARIUSZEM BARBARA GAWIN W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZE BARBARA GAWIN I MAREK KOLASIŃSKI SPÓŁKA PARTNERSKA W TORUNIU, REPERTORIUM A 1196/2008 ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA 6.08.2008 R., PRZED NOTARIUSZEM KRZYSZTOFEM JANUSZEM LESZCZYŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A 4267/2008 ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE UST. 3 - AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.09.2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOT. KRZYSZTOFEM JANUSZEM LESZCZYŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY, REP. A NR 4672/2008

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARASZKIEWICZ
2.ImionaMARIAN JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1211 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 605.500 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARASZKIEWICZ
2.ImionaAURELIA BOGUMIŁA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1131 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 565.500 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego1171000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport1121000,00 ZŁ