Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 178734.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-03-12 r.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10074/8/882]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
413 437

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z miasta Gdańsk

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w mieście Gdańsk (woj. pomorskie).

Liczba rekordów:
75 241

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2008.09.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁUGOWSKA
2.ImionaSYLWIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 15.000 ZŁ.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁUGOWSKI
2.ImionaZBIGNIEW BERNARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika105 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.500 ZŁ.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACKIEWICZ
2.ImionaARKADIUSZ ROMUALD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000 ZŁ.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

4

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBRZEZIŃSKA MACKIEWICZ
2.ImionaMARLENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10.000 ZŁ.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20000 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 10.07.2008 okres 01.04.2007-31.12.2007

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.04.2007-31.12.2007

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.04.2007-31.12.2007