V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

6. Inne

Pozycja 15704.
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, XVII WYDZIAŁ OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, sygnatura akt: XVII AmC 307/07
[BM-15203/2008]

Sygn. akt XVII AmC 307/07 Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dnia 25 lipca 2008 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów w następującym składzie: Przewodniczący - SSO Andrzej Turliński, protokolant - apl. radc. Agnieszka Kowalczuk, po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2008 r. w Warszawie na rozprawie sprawy z powództwa...

Aby przeczytać pełną treść ogłoszenia, zaloguj się.

Nie masz jeszcze jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!