Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2020-2022

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2023 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2020-2022
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2022 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 2434.
SĄD REJONOWY W CHORZOWIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 778/07
[BM-1920/2008]

W Sądzie Rejonowym w Chorzowie pod sygn. akt I Ns 778/07 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Pelce, c. Herberta i Jadwigi, zmarłej w dniu 8.07.2006 r. w Chorzowie, ostatnio stale zamieszkałej w Chorzowie. W skład spadku wchodzi zadłużenie z tytułu udzielonego kredytu w kwocie 5005,00 zł. Wzywa się spadkobierców Danuty Pelki, aby w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!