Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 26031.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-12-12 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/875/8/84]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza niepublicznych szkół artystycznych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich niepublicznych szkół artystycznych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
323

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm świadczących usługi administracyjno-biurowe

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 82.11.Z (Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura).

Liczba rekordów:
16 306

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2008.02.18 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD GŁÓWNY

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoŁUCKO
2.ImionaMIROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA

2

1.NazwiskoROSÓŁ
2.ImionaJACEK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

WPISAĆ

3

1.NazwiskoBECHTA
2.ImionaGRZEGORZ TADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA

4

1.NazwiskoPUSTELAK
2.ImionaAGNIESZKA ANETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiGŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTRZNADEL
2.ImionaKRYSTYNA ZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPUSTELAK
2.ImionaAGNIESZKA ANETA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROSÓŁ
2.ImionaJACEK PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁUCKO
2.ImionaMIROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)