Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 6195.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-01-27 r.
[BM-5791/2008]

Zamów marketingową bazę danych!

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm budownictwa mieszkaniowego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 41.20.Z (Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych).

Liczba rekordów:
111 974

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z województwa świętokrzyskiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w województwie świętokrzyskim.

Liczba rekordów:
216 067

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Zarząd Spółki RADMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS 0000181299) informuje, że z dniem 27.03.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników obniżyło kapitał zakładowy Spółki o 100.000 zł, tj. z 150.000 zł do 50.000 zł.

Wzywa się potencjalnych wierzycieli do wniesienia ewentualnego sprzeciwu w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.