I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12375.
KRS 0000137281, REGON 012702520, NIP 5212518017
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-29 r.
Pozycja 12375.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-17 r.
[BMSiG-12741/2009]

Plan połączenia pomiędzy "MGE UPS Systems Polska" Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) oraz "American Power Conversion Poland" Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) I. Wprowadzenie Niniejszy plan połączenia (dalej "Plan Połączenia") został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia "American Power Conversion Poland" Sp. z o.o ze Spółką "MGE UPS...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!