Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 12383.
KRS 0000041013, REGON 470791581, NIP 7280018564
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-06 r.
[BMSiG-12740/2009]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Veolia Energia Łódź SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki Dalkia Łódź S.A., działając na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 3 pkt 3.3 Statutu Spółki, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w KRS pod numerem KRS 0000041013, na pisemne żądanie akcjonariusza Dalkia Polska S.A., niniejszym zawiadamia, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!