V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12402.
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-PRAGI-POŁUDNIE W WARSZAWIE, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 698/08
[BMSiG-12750/2009]

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Południe w Warszawie, II Wydział Cywilny, ogłasza, że prowadzi z wniosku Reginy Stanisławy Ślusarczyk postępowanie w sprawie o sygn. akt II Ns 698/08 o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Ignacym Ślusarczyku, s. Stanisława i Ewy, urodzonym dnia 1 lutego 1926 r. w Ninkowie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!