V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12404.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 897/09
[BMSiG-12744/2009]

W Sądzie Rejonowym w Opolu, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Tomaszewskim, synu Jozefa i Petroneli, urodzonym 5.10.1944 r. w Stanisławowie, zmarłym w dniu 24.10.2008 r. w Branicach, ostatnio tam stale zamieszkałym. Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!