V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 12406.
SĄD REJONOWY W SEJNACH, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 173/08
[BMSiG-12739/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Sejnach toczy się postępowanie (I Ns 173/08) z wniosku Reginy Miszkiel z udziałem Bonifacego Grądzkiego i in. o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Gronckim, zm. 9 sierpnia 1996 r. w Suwałkach, ostatnio stale zamieszkałym w Przystawańcach, gm. Puńsk. W skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne położone w Przystawańcach 1....

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!