V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 12411.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, II WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: II Ns 1082/08
[BMSiG-12736/2009]

Przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, II Wydziałem Cywilnym, toczy się pod sygn. akt II Ns 1082/08 sprawa z wniosku Skarbu Państwa - Starosty Gliwickiego z udziałem Pawła Kuszy, Franciszka Kuszy, Gertrudy Buchman, Anny Hermaś, Agnieszki Tomanek i Luzie Stolz, postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia działki numer 386/144 k.m. 1 stanowiącej drogę, o powierzchni...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!