V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

5. Ustanowienie kuratora

Pozycja 12413.
SĄD REJONOWY W OPOLU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 784/09
[BMSiG-12748/2009]

Sąd Rejonowy w Opolu, I Wydział Cywilny, zawiadamia, iż w sprawie z wniosku Władysława Kaczmarzyk i Renaty Kaczmarzyk (małż.) z udziałem Waltera Jana (2-im.) Zubeil, ostatnio stale zamieszkałego przy (informacja ukryta) (dawniej Poliwody 13), 46-043 w Biestrzenniku, ustanowiono kuratora w osobie pracownika tutejszym Sądu Marty Jędruszek celem...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!