Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176046.
KRS , REGON 320397403, NIP 6711751979
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-10-12 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/5258/9/397]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza oczyszczalni ścieków

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 37.00.Z (Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków).

Liczba rekordów:
2 664

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza firm i instytucji z powiatu płockiego

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS z siedzibą w powiecie płockim (woj. mazowieckie).

Liczba rekordów:
17 922

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28.08.2009 R., REP. A NR 5618/2009, NOT. W.M. ZALEWSKI, KN W KOŁOBRZEGU ZMIANA § 4 01.09.2009 R., REP. A NR 5792/2009, NOT. W.M. ZALEWSKI, KN W KOŁOBRZEGU SPROSTOWANO TREŚĆ § 4 UMOWY SPÓŁKI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZESPÓŁ SANATORYJNO-WCZASOWY "ARKA-MEGA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON330499509

5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 5500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET), ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 550.000,00 ZŁ (PIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 8029 (OSIEM TYSIĘCY DWADZIEŚCIA DZIEWIĘĆ) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 802.900,00 ZŁ (OSIEMSET DWA TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET ZŁOTYCH)

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firma"JAZON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON930711008
4.Numer KRS0000184838 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 116.022 (STO SZESNAŚCIE TYSIĘCY DWADZIEŚCIA DWAW) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 11.602.200,00 ZŁ (JEDYNAŚCIE MILIONÓW SZEŚĆSET DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLOCUM SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON090055867
4.Numer KRS0000136019 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnikaILOŚĆ UDZIAŁÓW: 106.076 (STO SZEŚĆ TYSIĘCY SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ) ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 10.607.600,00 (DZIESIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET SIEDEM TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego550000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego23012700,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport22462700,00 ZŁ

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 04.09.2009 okres 2008 ROK

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego2008 ROK

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego2008 ROK