Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 176049.
KRS 0000255418, REGON 140514153, NIP 1231096153
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-04-19 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20120/9/784]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Aseaneu" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2009.09.15 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOANG XUAN
2.ImionaBINH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika515 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNIE 515.000 PLN.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOAN THI HONG
2.ImionaLOAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika515 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNIE 515.000 PLN.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPHAM DINH
2.ImionaHANH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika515 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNIE 515.000 PLN.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.050.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNGUYEN
2.ImionaTAN BINH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika515 UDZIAŁÓW; ŁĄCZNIE 515.000 PLN.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNGUYEN
2.ImionaVAN THUAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika454 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 454.000 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHOANG XUAN
2.ImionaBINH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNGUYEN
2.ImionaTAN BINH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNGUYEN
2.ImionaVAN THUAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE